Łódź

27.10.2023

Łódź, 27 października 2023

Forum Innowacji

Edukacji Medycznej

Nasze działania

Edukacja medyczna w czasach kryzysu

Bez odpowiedniego poziomu nauki nie będzie właściwego poziomu leczenia i opieki nad Pacjentem, czyli fundamentu systemu ochrony zdrowia.

Udział w Konferencji jest bezpłatny!

Kim jesteśmy

Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Chcemy zwrócić uwagę na potrzebę walki z dyskryminacją oraz podjąć skuteczne działania antymobbingowe. Nasze wydarzenie umożliwi również przedstawienie karty potrzeb studentów w zakresie kształcenia medycznego wypracowanej przez Komisję Wyższego Szkolnictwa Medycznego.

Lokalizacja

Forum Innowacji Edukacji Medycznej

Adres:
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź